Tiimalasin kuva

KAPINOI
ELÄMÄN
PUOLESTA

Pääkallon kuva
facebook kuvake
twitter kuvake
instagram kuvake

Julistamme Suomeen ilmastohätätilan


Elämme keskellä ennennäkemätöntä ekologista kriisiä. Arktiksen ja Etelämantereen jääpeitteet menettävät massaa kasvavalla nopeudella, eläinlajien sukupuuttotahti poikkeaa tuhatkertaisesti normaalista, koralliriutat kuolevat ja kokonaiset ekosysteemit romahtavat. Arvostettujen ilmastotutkijoiden mukaan meillä on vain kuukausia aikaa muuttaa suuntaamme ennen kuin ajaudumme tilanteeseen, josta ei enää ole paluuta.

"Jos emme muuta suuntaamme vuoteen 2020 mennessä, on uhkana, että menetämme mahdollisuutemme estää ilmastonmuutoksen karkaamisen hallinnasta.

- António Guterres, YK:n pääsihteeri

Yhteiskuntasopimus on rauennut. Hallitukset ovat epäonnistuneet viestimään totuudenmukaista kuvaa maapallon tilanteesta. Ne ovat laiminlyöneet perustuslaillisen velvollisuutensa huolehtia sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnista, ja epäonnistuneet turvaamaan elinkelpoisen tulevaisuuden tuleville sukupolville.

Ilman merkittäviä muutoksia taloudessa, politiikassa, ruoantuotannossa ja yhteiskunnallisessa infrastruktuurissa, ihmistä uhkaa sukupuutto. Vaadimme nopeaa ja määrätietoista toimintaa maapallon elämää ylläpitävien järjestelmien suojelemiseksi.

Vaadimme


1

Hallituksilta totuudenmukaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja ekologisen kriisin vakavuudesta.

2

Sitovaa lainsäädäntöä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä.

3

Kansalaisista ja tutkijoista koostuvaa demokraattisesti valittua elintä valvomaan päästötavoitteiden toteutumista.
Kuva Extinction rebellionin mielenosoituksesta Lontoosta

"Emme ole tulleet tänne pyytämään maailman johtajia välittämään. Olette sivuuttaneet meidät aiemmin ja sivuutatte meidät uudelleen. Niin tekosyyt kuin aikakin käyvät vähiin. Olemme tulleet kertomaan teille, että muutos on tulossa, halusittepa sitä tai ette."

- Greta Thurnberg (16v),
YK:n 24. ilmastonmuutosta käsittelevässä vuosikokouksessa 2018

Kapina elämän puolesta


Yksilölliset kulutusvalinnat eivät yksin riitä tuomaan tarvittavaa muutosta. Tarvitaan mittavia poliittisia ja rakenteellisia uudistuksia, jotka voidaan saavuttaa vain yhteisesti toimimalla. Viime kesän ennennäkemättömät helteet yhdessä IPCC:n ilmastoraportin kanssa ovat kasvattaneet suomalaisten tietoisuutta ilmastokriisistä: jo 89% prosenttia suomalaisista pitää ilmastonmuutosta melko tai erittäin vakavana uhkana tulevaisuudelleen. Samaan aikaan rohkea uusi sukupolvi on astumassa ilmastokamppailun etulinjaan; 16-vuotiaan Greta Thurnbergin aloittaman koululakkoliikkeen saama valtaisa huomio Suomessa on osoitus siitä, miten laajasti aihe puhuttelee ihmisiä – ja erityisesti nuoria, joiden tulevaisuus on konkreettisesti uhattuna.

On aika seurata Gretan kaltaisten edelläkävijöiden esimerkkiä ja valjastaa väkivallaton kansalaistottelemattomuus kamppailuun hiilineutraalin ja ilmasto-oikeudenmukaisen maailman puolesta. Kansalaistottelemattomuus on juuri se tarvittava keino, jonka avulla asenteet muutetaan ratkaisevasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Kansainvälinen kapinaviikko 15.-21.4.


Elokapina nousi kansaiväliseen tietoisuuteen marraskuussa 2018 suoritettuaan ensimmäiset protestinsa Iso-Britannian hallitusta vastaan. Liike sai välittömästi huomiota niin mediassa kuin kansalaistenkin parissa. Tästä innoittuneena ihmiset eri puolilla maailmaa alkoivat järjestämään toimintaa omissa kotimaissaan. Vain muutamassa kuukaudessa Elokapina levisi yli 20:neen eri maahan.

Liikkeen toiminnan ensimmäinen aidosti kansainvälinen tapahtuma on 15.-21.4. järjestettävä kansainvälinen kapinaviikko. Kapinaviikolla Elokapinan haarat eri puolilta maailmaa liittyvät laajamittaiseen kansalaistottelemattomuuden aaltoon. Viikon tapahtumat ovat kauttaaltaan rauhanomaisia ja osallistumiskynnyksen on tarkoitus olla matala kaikille halukkaille iästä tai terveydentilasta riippumatta.

Arvot ja toimintaperiaatteet


Jos koe seuraavat arvot omiksesi, olet tervetullut toimimaan Elokapinan nimissä!

1

Meillä on yhteinen näkemys muutoksesta
Haluamme maailman, jossa tulevatkin sukupolvet voivat elää.

2

Tehtävämme on välttämätön
Pyrimme mobilisoimaan 3,5 % väestöstä, jotta yhteiskuntajärjestelmän muutos on mahdollinen.

3

Luomme uusiutuvan kulttuurin
Luomme toimintakulttuurin, joka on terve, joustava ja muokattavissa.

4

Haastamme avoimesti sekä itsemme että nykyisen toksisen järjestelmän
Hakeudumme aktiivisesti pois mukavuusalueiltamme, jotta toimintamme yltää tarvittavaan muutokseen.

5

Arvostamme reflektointia ja oppimista
Toteutamme syklistä toimintatapaa: toiminta, oppiminen, tulevan toiminnan suunnittelu. Opimme niin muista liikkeistä ja konteksteista kuin omista kokemuksistamme.

6

Toivotamme tervetulleiksi jokaisen omana itsenään
Työskentelemme aktiivisesti turvallisten ja esteettömämpien tilojen luomiseksi.

7

Puramme aktiivisesti valtarakenteita
Puramme hierarkioita mahdollistaaksemme tasa-arvoisen osallistumisen.

8

Vältämme syyllistämistä ja häpeään saattamista
Elämme toksisessa järjestelmässä. Siten kukaan yksilö ei yksin ole syyllinen järjestelmän tilaan.

9

Olemme väkivallaton verkosto
Käytämme väkivallatonta strategiaa ja taktiikoita tehokkaimpina keinoina muutokseen.

10

Toimintamme perustuu autonomiaan ja hajauttamiseen
Kollektiivinen voimamme rakentuu muutoskykyisistä autonomisista pienyksiköistä, joiden avulla voimme haastaa nykyiset valtarakenteet.

Liity kapinaan


Liity Elokapinaan! Voit osallistua sinulle sopivimmalla tavalla:

1. Liity mukaan Elokapinan Suomen järjestäjätiimiin


Tule mukaan suunnittelemaan kapinaviikon ohjelmaa ja osaksi nopeasti kasvavan liikkeen ensimmäistä aaltoa! Työskentelemme työryhmissä, toiminnastamme saat lisää tietoa esimerkiksi liittymällä infopuheluun.

2. Liity mukaan paikallisryhmään – täältä näet listauksen jo olemassa olevista paikallisryhmistä yhteystietoineen. Jos paikallisryhmää ei vielä ole, katso wikistä ohjeet paikallisryhmän perustamiseksi omalle paikkakunnallesi.3. Liity Elokapinan sähköpostilistalle – saat tietoa Elokapinan järjestämistä tapahtumista, koulutuksista ja paikallistoiminnasta.4. Ideoi oma kansalaistottelemattomuustempauksesi kapinaviikolle ja tiedota siitä meille.
Haluamme kannustaa jäseniä autonomiaan periaatteidemme mukaisesti. Muista kuitenkin, että jos toimit Elokapinan nimissä, täytyy toimintasi olla arvojemme mukaista (katso arvot ja toimintaperiaatteet ylempää).

(Rebels from outside Finland, please sign up at xrebellion.org)
*Lähettämällä viestin hyväksyn tiedon luovuttamisen EU:n yleisten tietosuojakäytäntöjen (GDPR) mukaisesti. Hyväksyn myös lisätiedon vastaanottamisen Extinction rebellion Suomen tulevasta toiminnasta, koulutuksista ja uutisista.Muuta


Tutustu Elokapinan tapahtumiin tapahtumakalenterissa, hanki lisätietoa toiminnastamme kapinawikistä tai liity mukaan keskusteluun foorumilla.


Elokapinan pieni logo

Elokapinan sähköpostiosoite